โต๊ะสแตนเลส WORK TABLE

โต๊ะสแตนเลสสำหรับต่อวางประกอบอาหารหรือสำหรับวางของเครื่องใช้อุปกรณ์ครัว วางจาน วางอาหาร มีทั้งแบบมีลิ้นชักและไม่มีลิ้นชักวางต่อจากเครื่องล้างจานสำหรับวางจานที่ล้างแล้วหรือจานที่รอการล้าง ต่อจากเตาเบ้าเตาแก๊ส เตาอบสำหรับวางของร้อนหรืออาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ๆ

Display: List Grid
Sort By:
Show: